Exotic Style

Анкета

Харесва ли ви сайтът на Exotic Style?
Откъде научихте за нас?
Каква е оценката Ви за презентацията на продуктите в сайта ни?
Лесно ли открихте търсения от Вас продукт?
Моля, оценете качеството на продукта, предоставен от Exotic Style?
Моля, оценете желанието и старанието на служителите да Ви съдействат?
Каква е оценката Ви за компетентността и професионализма на служителите, които Ви обслужиха?
Бихте ли препоръчали на Ваши приятели и познати да направят поръчка от нашия сайт?
Бихте ли поръчали отново от нас?
Срещнахте ли проблеми или затруднения при онлайн поръчка от сайта ни?

Тук имате възможност да изкажете в свободен текст Вашето мнение и да дадете Вашето предложение какво бихте искали да се подобри в сайта ни?

Какви продукти бихте желали да виждате на сайта ни?


Благодарим Ви за отделеното време!Върни се в сайта